Tủ trung thế 24kV 630A 2 ngăn - Hiệu Schneider

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN EMF VIỆT NAM

Hotline hỗ trợ:

0902653480

Tủ trung thế 24kV 630A 2 ngăn - Hiệu Schneider

Liên hệ

Tủ trung thế 24kV 630A 20kA/3s do Schneider sản xuất

 • 736

Tủ RMU Schneider

Gồm có:

Tủ RMU Schneider không mở rộng:

 1. RM6-Ne – QI Tủ 2 ngăn RMU 24kV 1 ngăn dao và 1 ngăn phụ tải
 2. RM6-Ne – IQI Tủ 3 ngăn 24kV 2 ngăn dao và 1 ngăn phụ tải
 3. RM6-Ne – QIQI Tủ 4 ngăn 24kV 2 ngăn dao và 2 ngăn phụ tải
 4. RM6-Ne – IIQI  Tủ 4 ngăn 24kV 3 ngăn dao và 1 ngăn phụ tải
 5. RM6-Ne – III  Tủ 3 ngăn 24kV 3 cầu dao phụ tải
 6. RM6-Ne – IIII  Tủ 4 ngăn 24kV 4 ngăn dao.
 7. RM6-Ne-IDI Tủ 3 ngăn 24kV 2 ngăn dao và 1 ngăn máy cắt
 8. RM6-Ne-DIDI Tủ 4 ngăn 24kV 2 ngăn dao và 2 ngăn máy cắt
 9. RM6-Ne – IIIQI Tủ 4 ngăn 24kV 4 ngăn dao và 1 ngăn phụ tải
 10. RM6-Ne-IQIBI  Tủ 4 ngăn 24kV 3 ngăn dao và 1 ngăn phụ tải 1 ngăn máy cắt bảo vệ đường dây
 11. RM6-Ne-IDI  Tủ 2 ngăn 24kV 1 ngăn dao và 1 ngăn máy cắt
 12. RM6-Ne-DIDI Tủ 3 ngăn 24kV 1 ngăn dao và 1 ngăn máy cắt

Tủ RMU Schneider mở rộng bên phải:

 1. Tủ RMU loại RM6 – Có khả năng mở rộng
 2. RM6-Re-QI Tủ RMU 24kV 1 ngăn cầu dao 1 ngăn cầu chì Mở rộng BÊN PHẢI
 3. RM6-Re-II  Tủ RMU 24kV 2 ngăn cầu dao Mở rộng BÊN PHẢI
 4. RM6-Re-IQI Tủ RMU 24kV 2 ngăn cầu dao 1 ngăn cầu chì Mở rộng BÊN PHẢI
 5. RM6-Re-IIQI Tủ RMU 24kV 3 ngăn cầu dao 1 ngăn cầu chì Mở rộng BÊN PHẢI
 6. RM6-Re-QIQI Tủ RMU 24kV 2 ngăn cầu dao 2 ngăn cầu chì Mở rộng BÊN PHẢI
 7. RM6-Re-IDI Tủ RMU 24kV 2 ngăn cầu dao 1 ngăn máy cắt Mở rộng BÊN PHẢI
 8. RM6-Re-IBI  Tủ RMU 24kV 2 ngăn cầu dao 1 ngăn máy cắt bảo vệ đường dây. Mở rộng BÊN PHẢI
 9. RM6-Re-BIBI Tủ RMU 24kV 2 ngăn cầu dao 2 ngăn máy cắt bảo vệ đường dây. Mở rộng BÊN PHẢI
 10. RM6-Re-DIDI Tủ RMU 24kV 2 ngăn cầu dao 2 ngăn máy cắt Mở rộng BÊN PHẢI
 11. Bộ KITs nối giữa 2 ngăn tủ RM6

Tủ RMU Schneider mở rộng 2 bên:

 1. Tủ RMU loại RM6 – Có khả năng mở rộng
 2. RM6-De-I  Tủ RMU24kV mở rộng 1 ngăn cầu dao
 3. RM6-De-Q Tủ RMU24kV mở rộng 1 ngăn cầu chì
 4. RM6-De-D Tủ RMU24kV mở rộng 1 ngăn máy cắt
 5. 4 RM6-De-B  Tủ RMU24kV mở rộng 1 ngăn máy cắt bảo về đường dây
 6. 5 RM6-De-MT Tủ RMU24kV mở rộng 1 ngăn đo lường trung thế
 7. 6 RM6-De-DD Tủ RMU24kV mở rộng 2 ngăn máy cắt

Tủ điện trung thế RMU

 1. Tủ RMU Schneider Modul SM6
 2. Tủ RMU Schneider SM6
 3. Khả năng mở rộng được
Sản phẩm cùng loại Xem thêm
Follow Social
Đăng ký để nhận khuyến mãi
PHONE0902653480
Zalo
Maps
Hotline
0902653480