Đầu cáp ngầm 24kV co nguội trong nhà - Hiệu 3M

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN EMF VIỆT NAM

Hotline hỗ trợ:

0902653480

Đầu cáp ngầm 24kV co nguội trong nhà - Hiệu 3M

Liên hệ

STT MÔ TẢ HÀNG HÓA MÃ HÀNG  ĐẦU CÁP 24KV TRONG NHÀ CO NGUỘI 1 PHA 1 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3x1Cx25mm2 24KV ID1C-QTII J4S-12-25  2 Đầu cáp 24kV trong nhà co nguội 3x1Cx50mm2 24KV ID1C-QTII J4S-12-50  3 Đầu cáp 24kV trong nhà co nguội 3x1Cx70mm2 24KV ID1C-QTII K4S-12-70 4 Đầu cáp 24kV trong nhà co nguội 3x1Cx95mm2 24KV ID1C-QTII K4S-12-95  5 Đầu cáp 24kV trong nhà co nguội 3x1Cx120mm2 24KV ID1C-QTII K4S-12-120 6 Đầu cáp 24kV trong nhà co nguội 3x1Cx150mm2 24KV ID1C-QTII K4S-12-150 7 Đầu cáp 24kV trong nhà co nguội 3x1Cx185mm2 24KV ID1C-QTII K4S-12-185 8 Đầu cáp 24kV trong nhà co nguội 3x1Cx240mm2 24KV ID1C-QTII K4S-12-240 9 Đầu cáp 24kV trong nhà co nguội 3x1Cx300mm2 24KV ID1C-QTII L4S-12-300  10 Đầu cáp 24kV trong nhà co nguội 3x1Cx400mm2 24KV ID1C-QTII M4S-12-400  11 Đầu cáp 24kV trong nhà co nguội 3x1Cx500mm2 24KV ID1C-QTII M4S-12-500 12 Đầu cáp 24kV trong nhà co nguội 3x1Cx630mm2 24KV ID1C-QTII M4S-12-630 ĐẦU CÁP 24KV TRONG NHÀ CO NGUỘI 3 PHA 1 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3Cx25mm2 24KV ID 3C-QTII J4S-32-25 2 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3Cx50mm2 24KV ID 3C-QTII J4S-32-50  3 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3Cx70mm2 24KV ID 3C-QTII K4S-32-70 4 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3Cx95mm2 24KV ID 3C-QTII K4S-32-95  5 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3Cx120mm2 24KV ID3C-QTII K4S-32-120 6 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3Cx150mm2 24KV ID3C-QTII K4S-32-150 7 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3Cx185mm2 24KV ID3C-QTII K4S-32-185  8 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3Cx240mm2 24KV ID3C-QTII L4S-32-240 9 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3Cx300mm2 24KV ID3C-QTII L4S-32-300  10 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3Cx400mm2 24KV ID3C-QTII M4S-32-400 11 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3Cx500mm2 24KV ID3C-QTII M4S-32-500     

  • 454
STT MÔ TẢ HÀNG HÓA MÃ HÀNG 
  ĐẦU CÁP 24KV TRONG NHÀ CO NGUỘI 1 PHA  
1 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3x1Cx25mm2 24KV ID1C-QTII J4S-12-25 
2 Đầu cáp 24kV trong nhà co nguội 3x1Cx50mm2 24KV ID1C-QTII J4S-12-50 
3 Đầu cáp 24kV trong nhà co nguội 3x1Cx70mm2 24KV ID1C-QTII K4S-12-70
4 Đầu cáp 24kV trong nhà co nguội 3x1Cx95mm2 24KV ID1C-QTII K4S-12-95 
5 Đầu cáp 24kV trong nhà co nguội 3x1Cx120mm2 24KV ID1C-QTII K4S-12-120
6 Đầu cáp 24kV trong nhà co nguội 3x1Cx150mm2 24KV ID1C-QTII K4S-12-150
7 Đầu cáp 24kV trong nhà co nguội 3x1Cx185mm2 24KV ID1C-QTII K4S-12-185
8 Đầu cáp 24kV trong nhà co nguội 3x1Cx240mm2 24KV ID1C-QTII K4S-12-240
9 Đầu cáp 24kV trong nhà co nguội 3x1Cx300mm2 24KV ID1C-QTII L4S-12-300 
10 Đầu cáp 24kV trong nhà co nguội 3x1Cx400mm2 24KV ID1C-QTII M4S-12-400 
11 Đầu cáp 24kV trong nhà co nguội 3x1Cx500mm2 24KV ID1C-QTII M4S-12-500
12 Đầu cáp 24kV trong nhà co nguội 3x1Cx630mm2 24KV ID1C-QTII M4S-12-630
  ĐẦU CÁP 24KV TRONG NHÀ CO NGUỘI 3 PHA  
1 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3Cx25mm2 24KV ID 3C-QTII J4S-32-25
2 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3Cx50mm2 24KV ID 3C-QTII J4S-32-50 
3 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3Cx70mm2 24KV ID 3C-QTII K4S-32-70
4 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3Cx95mm2 24KV ID 3C-QTII K4S-32-95 
5 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3Cx120mm2 24KV ID3C-QTII K4S-32-120
6 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3Cx150mm2 24KV ID3C-QTII K4S-32-150
7 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3Cx185mm2 24KV ID3C-QTII K4S-32-185 
8 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3Cx240mm2 24KV ID3C-QTII L4S-32-240
9 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3Cx300mm2 24KV ID3C-QTII L4S-32-300 
10 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3Cx400mm2 24KV ID3C-QTII M4S-32-400
11 Đầu cáp 24KV trong nhà co nguội 3Cx500mm2 24KV ID3C-QTII M4S-32-500     
Sản phẩm cùng loại Xem thêm
Follow Social
Đăng ký để nhận khuyến mãi
PHONE0902653480
Zalo
Maps
Hotline
0902653480