Đầu cáp ngầm 24kV co nhiệt trong nhà - Hiệu 3M

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN EMF VIỆT NAM

Hotline hỗ trợ:

0902653480

Đầu cáp ngầm 24kV co nhiệt trong nhà - Hiệu 3M

Liên hệ
  • 461
STT                             MÔ TẢ HÀNG HÓA      MÃ HÀNG 
  ĐẦU CÁP 24KV CO NHIỆT TRONG NHÀ 1 PHA  
1 Đầu cáp co nhiệt trong nhà 24kV 3x1Cx35mm2 MHI 24KV 3x1Cx35
2 Đầu cáp co nhiệt trong nhà 24kV 3x1Cx50mm2 MHI 24KV 3x1Cx50
3 Đầu cáp co nhiệt trong nhà 24kV 3x1Cx70mm2 MHI 24KV 3x1Cx70
4 Đầu cáp co nhiệt trong nhà 24kV 3x1Cx95mm2 MHI 24KV 3x1Cx95
5 Đầu cáp co nhiệt trong nhà 24kV 3x1Cx120mm2 MHI 24KV 3x1Cx120
6 Đầu cáp co nhiệt trong nhà 24kV 3x1Cx150mm2 MHI 24KV 3x1Cx150
7 Đầu cáp co nhiệt trong nhà 24kV 3x1Cx185mm2 MHI 24KV 3x1Cx185
8 Đầu cáp co nhiệt trong nhà 24kV 3x1Cx240mm2 MHI 24KV 3x1Cx240
9 Đầu cáp co nhiệt trong nhà 24kV 3x1Cx300mm2 MHI 24KV 3x1Cx300
  ĐẦU CÁP 24KV CO NHIỆT TRONG NHÀ 3 PHA  
10 Đầu cáp co nhiệt trong nhà 24kV 3Cx35mm2 MHI 24KV 3Cx35
11 Đầu cáp co nhiệt trong nhà 24kV 3Cx50mm2 MHI 24KV 3Cx50 
12 Đầu cáp co nhiệt trong nhà 24kV 3Cx70mm2 MHI 24KV 3Cx70
13 Đầu cáp co nhiệt trong nhà 24kV 3Cx95mm2 MHI 24KV 3Cx95
14 Đầu cáp co nhiệt trong nhà 24kV 3Cx120mm2 MHI 24KV 3Cx120
15 Đầu cáp co nhiệt trong nhà 24kV 3Cx150mm2 MHI 24KV 3Cx150
16 Đầu cáp co nhiệt trong nhà 24kV 3Cx185mm2 MHI 24KV 3Cx185
17 Đầu cáp co nhiệt trong nhà 24kV 3Cx240mm2 MHI 24KV 3Cx240
18 Đầu cáp co nhiệt trong nhà 24kV 3Cx300mm2 MHI 24KV 3Cx300
     
     
Sản phẩm cùng loại Xem thêm
Follow Social
Đăng ký để nhận khuyến mãi
PHONE0902653480
Zalo
Maps
Hotline
0902653480