Đầu cáp ngầm 24kV co nhiệt ngoài trời - Hiệu 3M

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN EMF VIỆT NAM

Hotline hỗ trợ:

0902653480

Đầu cáp ngầm 24kV co nhiệt ngoài trời - Hiệu 3M

Liên hệ

STT MÔ TẢ HÀNG HÓA MÃ HÀNG ĐẦU CÁP 24KV CO NHIỆT NGOÀI TRỜI 1 PHA 1 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24kV 3x1Cx35mm2 MHO 24KV 3x1Cx35 2 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24kV 3x1Cx50mm2 MHO 24KV 3x1Cx50 3 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24kV 3x1Cx70mm2 MHO 24KV 3x1Cx70 4 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24kV 3x1Cx95mm2 MHO 24KV 3x1Cx95 5 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24kV 3x1Cx120mm2 MHO 24KV 3x1Cx120 6 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24kV 3x1Cx150mm2 MHO 24KV 3x1Cx150 4 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24kV 3x1Cx185mm2 MHO 24KV 3x1Cx185 7 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24kV 3x1Cx240mm2 MHO 24KV 3x1Cx240 9 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24kV 3x1Cx300mm2 MHO 24KV 3x1Cx300 ĐẦU CÁP 24KV CO NHIỆT NGOÀI TRỜI 3 PHA 1 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24KV 3Cx35mm2 MHO 24KV 3Cx35 2 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24KV 3Cx50mm2 MHO 24KV 3Cx50 3 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24KV 3Cx70mm2 MHO 24KV 3Cx70 4 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24KV 3Cx95mm2 MHO 24KV 3Cx95 5 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24KV 3Cx120mm2 MHO 24KV 3Cx120 6 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24KV 3Cx150mm2 MHO 24KV 3Cx150 7 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24KV 3Cx185mm2 MHO 24KV 3Cx185 8 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24KV 3Cx240mm2 MHO 24KV 3Cx240 9 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24KV 3Cx300mm2 MHO 24KV 3Cx300

  • 494
STT                     MÔ TẢ HÀNG HÓA    MÃ HÀNG 
 
ĐẦU CÁP 24KV CO NHIỆT NGOÀI TRỜI 1 PHA
 
1 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24kV 3x1Cx35mm2 MHO 24KV 3x1Cx35
2 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24kV 3x1Cx50mm2 MHO 24KV 3x1Cx50
3 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24kV 3x1Cx70mm2 MHO 24KV 3x1Cx70
4 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24kV 3x1Cx95mm2 MHO 24KV 3x1Cx95
5 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24kV 3x1Cx120mm2 MHO 24KV 3x1Cx120
6 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24kV 3x1Cx150mm2 MHO 24KV 3x1Cx150
4 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24kV 3x1Cx185mm2 MHO 24KV 3x1Cx185
7 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24kV 3x1Cx240mm2 MHO 24KV 3x1Cx240
9 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24kV 3x1Cx300mm2 MHO 24KV 3x1Cx300
  ĐẦU CÁP 24KV CO NHIỆT NGOÀI TRỜI 3 PHA  
1 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24KV 3Cx35mm2 MHO 24KV 3Cx35
2 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24KV 3Cx50mm2 MHO 24KV 3Cx50
3 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24KV 3Cx70mm2 MHO 24KV 3Cx70
4 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24KV 3Cx95mm2 MHO 24KV 3Cx95
5 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24KV 3Cx120mm2 MHO 24KV 3Cx120
6 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24KV 3Cx150mm2 MHO 24KV 3Cx150
7 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24KV 3Cx185mm2 MHO 24KV 3Cx185
8 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24KV 3Cx240mm2 MHO 24KV 3Cx240
9 Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24KV 3Cx300mm2 MHO 24KV 3Cx300
Sản phẩm cùng loại Xem thêm
Follow Social
Đăng ký để nhận khuyến mãi
PHONE0902653480
Zalo
Maps
Hotline
0902653480